Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komisja Nadzoru Finansowego

O nas

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.knf.gov.pl/index.html
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

00-030 Warszawa, Pl.Powstańców Warszawy 1