Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN

O nas

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, utworzony w 1918 roku jest obecnie największym nie-uniwersyteckim centrum badań biologicznych w kraju.
W Instytucie działa 31 świetnie wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą laboratoriów i wiele ogólnodostępnych stanowisk badawczych.
Priorytetem badawczym w Instytucie są następujące dziedziny: neurobiologia, neurofizjologia biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna a realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny. Ich przedmiotem są układy o różnym stopniu złożoności w aspekcie zarówno morfologicznym jak i funkcjonalnym – całe organizmy tkankowe, tkanki, komórki, organelle komórkowe, ale również białka i geny.
Pracownicy Instytutu Nenckiego prowadzą aktualnie prace badawcze w ramach współpracy naukowej z 62 placówkami zagranicznymi, w większości w ramach porozumień nieformalnych, ale także na podstawie umów międzyinstytutowych oraz umów pomiędzy Akademiami Nauk.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.nencki.gov.pl/
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

02-093 Warszawa, Pasteura 3