Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

O nas

Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas działa w Zakładzie Biofizyki IBB PAN od roku 2001. Misją laboratorium jest wykorzystanie spektrometrii mas jako narzędzia analitycznego w naukach biomedycznych. Jest ona realizowana przez prowadzenie własnych projektów badawczych, uczestnictwo w projektach badawczych innych zespołów oraz działalność usługową finansowaną przez wnoszenie opłaty serwisowej przez użytkowników. Laboratorium prowadzi analizy w zakresie:

  • pomiarów mas cząsteczek biologicznych
  • identyfikacji składu białkowego próbek
  • identyfikacji i lokalizacji modyfikacji potranslacyjnych
  • ilościowej analizy różnicowej (zarówno bez znakowania jak i ze znakowaniem izotopowym).

Zakres tematyczny prowadzonych projektów proteomicznych jest bardzo szeroki, począwszy od analiz białek bakteryjnych czy drożdzowych kompleksów białkowych, a skończywszy na globalnych analizach proteomu płynów ustrojowych człowieka. Różnorodność ta odzwierciedla uniwersalny charakter eksperymentów proteomicznych, które mogą znaleźć zastosowanie w badaniach każdego praktycznie zjawiska biologicznego. Trudno byłoby wymienić proces biologiczny, w który białka nie są zaangażowane.

Pracownia dysponuje zestawem nowoczesnych spektrometrów mas i aparatów do chromatografii cieczowej,odpowiedniej klasy oprogramowaniem do analizy danych (komercyjnie dostępnym i własnym) oraz platformą informatyczną o wysokiej mocy obliczeniowej. O wiele ważniejszy jest jednak doświadczony i zgrany zespół.

Od grudnia 2010r. zakres działalności laboratorium został rozszerzony o analizy małych cząsteczek na potrzeby badań toksykologicznych, metabolomicznych oraz analizy ilościowe leków w płynach fizjologicznych.

Utworzono także Laboratorium Proteomiki Strukturalnej w ramach projektu NanoFun.

Produkty i usługi

  • Badania i rozwój 

Dodatkowe informacje

Branża: Badania i rozwój 
Strona www: http://mslab-ibb.pl
Liczba pracowników: 10-99

Jak do nas trafić

Warszawa, Pawińskiego 5A