Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Badawczy Leśnictwa

O nas

Instytut Badawczy Leśnictwa, zgodnie z celami statutowymi, prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, a także ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. W swoich pracach instytut korzysta z najnowocześniejszych narzędzi takich, jak:
systemy informacji geograficznej, teledetekcja środowiska oraz matematyczne metody analizy badań.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.ibles.pl/
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

05-090 Sękocin Stary, Braci Leśnej nr 3