Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Indeks Consulting

O nas

Indeks Consulting Sp. z o. o., należy do międzynarodowej GRUPY INDICE, istniejącej na rynku europejskim od 1989 r.
Organizacja i Zarządzanie: zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesowe, zarządzanie projektami, wdrażanie systemów zarządzania, system oceny działalności zasobów ludzkich
ICT: automatyzacja procesów zarządzania w administracji publicznej i biznesie
Energia i środowisko: racjonalizacja zużycia energii
Umiędzynarodowienie: badanie wybranych rynków, poszukiwanie międzynarodowych partnerów, opracowanie planu marketingu międzynarodowego, definiowanie kanałów dystrybucyjnych, wsparcie w międzynarodowych rynkach i eksporcie,
Szkolenia.
Multimedia: przegląd i/lub przygotowanie strategii  wraz z identyfikacją tożsamości korporacyjnej, opracowanie i/ lub aktualizaja wizerunku, tak by nowa wizualizacja identyfikowała się z organizacją i jej ofertą na rynku, przygotowanie i/lub aktualizacja strony internetowej / sklepu/ elektronicznego katalogu jak również struktury promocyjnej, sprzedażowej i administracyjne

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www:
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

00-876 Warszawa / Portugalia, Ogrodowa 58