Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Główny Urząd Miar

O nas

Metrologia, nauka o wzorcach i pomiarach, stanowi ważne narzędzie pierwszego wyboru w badaniach naukowych, w nowatorskich pracach nad zaawansowanymi technologiami i prototypowymi rozwiązaniami technicznymi. Jest niezbędna wszędzie tam, gdzie dokładny pomiar jest podstawą innowacji.

Główny Urząd Miar jest urzędem centralnym, którego funkcjonowanie i zadania określają ustawa Prawo o miarach oraz ustawa o służbie cywilnej.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża: Administracja rządowa i samorządowa
Strona www: https://www.gum.gov.pl/
Liczba pracowników: 100-999

Jak do nas trafić

00-139 Warszawa, Elektoralna 2