Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

O nas

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska powstała 15 listopada 2008 r. na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Celem jej utworzenia było skupienie w jednej strukturze administracji rządowej szeregu zadań i kompetencji w zakresie ochrony środowiska, rozdzielonych do tej pory między różne organy, a w konsekwencji usprawnienie zarządzania środowiskiem w Polsce.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www:
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

00-922 Warszawa, Wawelska 52/54