Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Fundacja Wspomagania Wsi

O nas

Fundacja Wspomagania Wsi powstała na mocy dekretu JE ks. Kardynała Józefa Glempa 30 czerwca 1999 r. w wyniku połączenia Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (powołanej w 1987 r.) i Fundacji Rolniczej (powołanej w 1991 r.)

Pomysł, by zorganizować niezależną od komunistycznych władz pomoc finansową dla mieszkańców polskich wsi, pojawił się w trakcie rozmów przedstawicieli niemieckiego i polskiego episkopatu już w 1981 r. Doczekał się jednak realizacji dopiero po sześciu latach, w 1987 r., kiedy powstała Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w Wodę.  Utworzono ją po długich negocjacjach przedstawicieli kościoła katolickiego z reżimem komunistycznym. Negocjacje te miały na celu przywrócenie prawnej możliwości istnienia fundacji w Polsce (dekret z 1952 r. rozwiązywał wszystkie istniejące fundacje, negował możliwość ich istnienia oraz powodował przejęcie majątku istniejących fundacji przez państwo).

Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w Wodę udzielała dotacji i preferencyjnych kredytów na budowę wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich oraz organizowała szkolenia dla mieszkańców wsi w zakresie małej przedsiębiorczości, agroturystyki, ochrony środowiska, podstaw demokracji lokalnej i budowania świadomości obywatelskiej.

Fundacja Rolnicza rozpoczęła działalność w 1991 r. Jej podstawowym celem była zmiana struktury zatrudnienia na terenach wiejskich. Zmiana ta miała się dokonać dzięki wspieraniu takich inicjatyw gospodarczych mieszkańców wsi i małych miast, które zmierzają do tworzenia źródeł zarobkowania poza rolnictwem.

Swoją misję Fundacja Wspomagania Wsi realizuje poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek realizatorom uzasadnionych ekonomicznie przedsięwzięć gospodarczych.  W okresie swego istnienia pomogła finansowo w powstaniu ponad 17 tys. pozarolniczych miejsc pracy na terenach wiejskich.  Ponadto Fundacja prowadzi szeroką działalność edukacyjną skierowaną do liderów organizacji lokalnych, młodzieży, pracowników samorządów i innych grup mieszkańców wsi i małych miast.

Od 1999 r. Prezesem Fundacji Wspomagania Wsi jest Piotr Szczepański.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża: Finanse / Ekonomia 
Strona www: http://www.fww.pl
Liczba pracowników: 10-99

Jak do nas trafić

01-022 Warszawa, Bellottiego 1