Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

O nas

Instytut Badań Strukturalnych jest niezależną i apolityczną fundacją naukową. W pracy badawczej koncentrujemy się na analizie ekonomicznej oraz ocenie skutków polityk publicznych w obszarze: rynku pracy, demografii, edukacji, polityki rodzinnej, finansów publicznych oraz energii i klimatu. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi modelowych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.

Badania realizujemy z dbałością o metodologię i obiektywizm. Od początku działalności (2006 r.) zrealizowaliśmy blisko 200 projektów naukowych, w tym m.in. dla Banku Światowego, OECD, ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, Narodowego Banku Polskiego, organizacji przedsiębiorców oraz dla innych stowarzyszeń i fundacji. Wyniki badań Instytutu są ogólnie dostępne, a szczególną rolę w ich upowszechnianiu pełnią dwie serie wydawnicze: IBS Working Paper oraz IBS Policy Paper.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża: Finanse / Ekonomia 
Strona www: http://ibs.org.pl/
Liczba pracowników: 10-99

Jak do nas trafić

Warszawa, Wiśniowa 40B