Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

O nas

Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju to organizacja pozarządowa, realizująca projekty w obszarze zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie m.in.: zmian klimatu, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, odnawialnych źródeł energii, bioróżnorodności, problematyki Arktyki.

Jako narzędzia do realizacji projektów wykorzystujemy: kampanie społeczne, badania opinii, dodatki prasowe, eventy, szkolenia, warsztaty, konkursy, konferencje, publikacje, produkcje programów telewizyjnych oraz powstające w tym celu lub istniejące portale i wortale.

Odbiorcami projektów są dzieci, młodzież oraz dorośli, w tym wybrane grupy zawodowe.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.zmianyklimatu.pl
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

02-776 Warszawa, Indiry Gandhi 21