Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS

O nas

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” powstała w 2008 roku. Działa na wielu polach związanych z edukacją w Polsce. Celem Fundacji jest zwiększenie możliwości zdobywania wiedzy, wspomaganie i promowanie rozwoju nowych technologii i form kształcenia opartych na wykorzystaniu najnowszych technik ICT, wspieranie przedsiębiorczości i kreatywności wśród młodzieży. Fundacja tworzy własne projekty oraz wspiera powstawanie projektów innych organizacji. Świadczy usługi szkoleniowe i doradcze skierowane do jednostek samorządowych, przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych.
W 2011 roku przy Fundacji powołany został Instytut Zarządzania, Techniki i Technologii ITTM.
Do zakresu działań Instytutu należy między innymi:
– rozpowszechnianie i wspieranie idei wykorzystania nowych technologii, innowacji
i komercjalizacji wiedzy w społeczeństwie
– wsparcie doradcze i metodyczne dla organizacji i podmiotów, które chcą wprowadzać na rynek produkty innowacyjne.
– promowanie i umacnianie postaw nastawionych na rozwój przedsięwzięć
o charakterze innowacyjnym oraz wspieranie doradcze działalności badawczo-rozwojowej.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.procivis.org.pl/
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

02-629 Warszawa, Pilicka 14