Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Enea Trading sp. z o.o.

O nas

Enea Trading Spółka z o.o., to jedna z najbardziej strategicznych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Enea.

Naszą ambicją jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i innowacyjności oraz tworzenie bezpiecznych i nowoczesnych warunków pracy.

Naszą największą dumą i wartością są nasi Pracownicy, którzy do pracy podchodzą z pasją, inspiracją i motywacją.

Niezależnie od tego jakie pełnią role w organizacji, każdego dnia ich wkład i zaangażowanie wpływa na poprawę efektywności naszej organizacji. Doceniamy to i z największą starannością tworzymy pełne pasji środowisko pracy.

W kręgach naszych zainteresowań są odpowiednio zmotywowani i nastawieni na rozwój Pracownicy, prowadzeni przez skuteczną Kadrę Zrządzającą, mogący swoje oparcie w środowisku pracy, charakteryzującym się atrakcyjnymi wyzwaniami, dla obecnych i przyszłych Pracowników.

Posiadamy kompetencje w zakresie handlu energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2, węglem oraz biomasą. Enea Trading zawiera transakcje na potrzeby Grupy Enea w na energię elektryczną oraz podstawowe paliwa produkcyjne, a także zarządza portfelami Spółek Enea S.A., Enea Wytwarzanie  sp. z o.o., Enea Ciepło sp. z o.o., Enea Operator sp. z o. o. oraz Enea Elektrownia Połaniec S.A. Opracowuje również strategię działań biznesowych na hurtowych rynkach energetycznych.

Enea Trading działa także aktywnie na rachunek własny, wykorzystując rynkową zmienność cen produktów energetycznych do generowania dodatkowej wartości.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża: Energetyka 
Strona www: https://www.enea.pl/pl/eneatrading
Liczba pracowników: 100-999

Jak do nas trafić

00-124 Warszawa, aleja Jana Pawła II 12