Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. o.o.

O nas

Centrum Prawa Bankowego i Informacji jest firmą o ugruntowanej pozycji w obszarze wymiany informacji, doradztwa prawnego, szkoleń i działalności wydawniczej. Przez cały okres swojej działalność tj. od 1992 r. wspiera aktywnie sektor bankowy. Centrum jest zapleczem, tak pod względem merytorycznym, jak i obsługi administracyjnej dla Zespołu Legislacyjno-Prawnego Związku Banków Polskich. W okresie swojej działalności Centrum – poza stałą współpracą ze Związkiem Banków Polskich oraz zrzeszonymi w Związku Bankami, ściśle współpracuje instytucjami pośrednictwa kredytowego i innymi instytucjami finansowymi oraz z firmami międzybankowymi, w tym głównie: Biurem Informacji Kredytowej S.A., InfoMonitorem Biurem Informacji Gospodarczej S.A., Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., EXATEL S.A., E-TELBANK Sp. z o.o. oraz Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Stałymi pozycjami naszej działalności jest udział w pracach legislacyjnych na projektami aktów prawnych z zakresu bankowości i szeroko rozumianego rynku finansowego oraz sporządzanie opinii na potrzeby prokuratur oraz sądów.
Cele strategiczne:
* wdrażanie, przy ścisłej współpracy ze Związkiem Banków Polskich, koncepcji pozyskiwania danych z, innych niż banki, instytucji finansowych oraz z rejestrów publicznych, pozwalającej na pełniejszą ocenę partnerów gospodarczych oraz ryzyka; rozbudowa we współpracy ze Związkiem Banków Polskich oraz BIK S.A. Systemów Wymiany Informacji umożliwiających efektywniejszy monitoring procesów gospodarczych i ocenę wiarygodności partnerów oraz przeciwdziałanie oszustwom i wyłudzeniom,
* współudział w rozwoju i popularyzowaniu nowych instrumentów rynku finansowego i kapitałowego oraz nowych instytucji działających na tych rynkach,
* współdziałanie w popularyzacji sądownictwa polubownego oraz zasad dobrej praktyki bankowej i bankowego arbitrażu konsumenckiego,
* popularyzacja rozwoju przedsięwzięć gospodarczych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Współdziałanie z bankami w nawiązaniu współpracy z samorządami gminnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, celem wspomagania prefinansowania przedsięwzięć oraz pomocy w zapewnieniu możliwości korzystania ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: https://cpb.pl
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

00-380 Warszawa, Kruczkowskiego 8