Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

O nas

www.ckps.pl
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Zakres działalności CKPŚ obejmuje:
– wykonywanie zadań Instytucji Wdrażającej w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ 2007-2013)
– koordynację przedsięwzięć Lasów Państwowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej
– analizę możliwości pozyskiwania środków pomocowych na rozwój sektora leśno-drzewnego

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www:
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

00-193 Warszawa, Stawki 2, piętro 20