Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

BCMDOC.EU

O nas

Nasza firma zajmuje się realizacją wielu interesujących projektów w takich obszarach jak: edukacja, doradztwo w biznesie, nowe technologie oraz systemy bezpieczeństwa. Wszelkie podejmowane przez nas inicjatywy mają na celu wsparcie prywatnych firm, organizacji pozarządowych (NGO), organizacji pożytku publicznego oraz zarówno państwowych, jak i prywatnych uczelni wyższych.

Obecnie naszym priorytetowym przedsięwzięciem jest stworzenie Platformy Elektronicznego Wsparcia Zarządzania Bezpieczeństwem MSP, które realizujemy w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. Wspieranie działalności w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki PO IG 2007-2013. Nasz projekt jest również współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wspomniana wyżej Platforma będzie skierowana do przedsiębiorców- zarówno obecnych, jak i przyszłych, kadry średniego i wysokiego szczebla oraz studentów studiów ekonomicznych i pokrewnych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.bcmdoc.eu

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www:
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

02-972 Warszawa, Branickiego