Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Apogeum Sp. z o.o.

O nas

APOGEUM jest firmą działającą od 2006 roku i realizującą usługi doradcze w zakresie rynku nieruchomości i budownictwa. Od 2010 roku w związku z rozwojem działalności część firmy związana z projektowaniem, geologią, geotechniką i ochroną środowiska została wydzielona jako Apogeum Sp. z o.o.

Firma zapewnia swoim klientom profesjonalne doradztwo w zakresie gruntów budowlanych podczas wszystkich etapów procesu inwestycyjno-konstrukcyjnego. Świadczy usługi z zakresu geologii, geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz ochrony środowiska. Realizuje wszelkie dokumentacje ze wskazanych powyżej dziedzin, które występują w procesie inwestycyjno-budowlanym. Swoich klientów obejmujemy fachową obsługą od fazy rozpoznania terenu przed zakupem, przez fazę koncepcji, projektowania, budowy, aż po eksploatację.

Apogeum Sp. z o.o. kieruje swoje usługi do wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego: do inwestorów, deweloperów, project managerów, architektów, projektantów, konstruktorów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru. Apogeum Sp. z o.o. działa również na rzecz właścicieli, zarządców i inwestorów, których nieruchomości podlegają niekorzystnym wpływom gruntów lub wód podziemnych.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat firmy zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.apogeum.biz

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.apogeum.biz
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

02-123 Warszawa, Korotyńskiego