Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Agencja Restrukturyzacji i Moderniozacji Rolnictwa

O nas

Nasza instytucja jest największą agencją płatniczą w Europie, zatrudniającą ponad 11.000 pracowników w Centrali, 16 oddziałach regionalnych oraz 314 biurach powiatowych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.
Zapewniamy stabilność zatrudnienia i przejrzysty system wynagrodzeń. Troska o jakość udzielanej pomocy wiąże się z koniecznością rozwoju pracowników poprzez udział w licznych formach podnoszenia kwalifikacji.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www:
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

02-822 Warszawa, Poleczki 33