Europejski Wykład Otwarty „Europejska Inicjatywa Obywatelska”

Zapraszamy na kolejny z cyklu Europejski Wykład Otwarty

 

„Europejska Inicjatywa Obywatelska – wykorzystanie potencjału aktywności obywatelskiej”

 

19 marca 2018 r., godz. 12.30

Centrum Kreatywności Targowa (sala konferencyjna) ul.Targowa 56, Warszawa

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn.: „Europejska Inicjatywa Obywatelska – wykorzystanie potencjału aktywności obywatelskiej”, który odbędzie się w poniedziałek 19 marca br. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Spotkanie poprowadzi Pani dr hab. Marta Witkowska – politolog, wykładowczyni Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert Komisji Europejskiej w zespole TEAM EUROPE.

 

Team Europe jest zespołem ekspertów informujących o funkcjonowaniu i politykach Unii Europejskiej. Polski zespół Team Europe to 47 ekspertów – nauczycieli akademickich, pracowników think-tanków oraz organizacji pozarządowych, przedstawicieli zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

Inicjatywa obywatelska, wprowadzona na mocy traktatu lizbońskiego, daje milionowi obywateli, z minimum jednej czwartej państw członkowskich UE, możliwość zwrócenia się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zaproponowanie przepisów w dziedzinach należących do jej kompetencji.

Zagadnienia omawiane podczas wykładu:

  1. Wymogi materialne i formalne złożenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej.
  2. Przekaz informacji i promocja inicjatyw.
  3. Oczekiwania i determinanty sukcesu inicjatyw.
  4. Jaki jest potencjał aktywności obywatelskiej?
  5. Jak jest wykorzystany?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej
rejestracji pod adresem:
  wyklady_europejskie@um.warszawa.pl