„Etyka w finansach” – konkurs dla studentów

Konkurs Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich „Etyka w finansach”.
Misją Konkursu „Etyka w finansach” jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach.

Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy zajmują się zagadnieniem etyki w finansach, interesują się finansami lub mają własne obserwacje wynikające z wykonywanej pracy.

Ideą Konkursu jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w budowaniu sektora finansowego.

Więcej TUTAJ