Doktoranci i Młodzi Doktorzy

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje DOKTORANTÓW i MŁODYCH DOKTORÓW do udziału w projekcie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej pt.: Discovery and Characterization of Non-canonical PIM Kinase Functions in Lymphoma

Oferujemy :

Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 – sierpień 2021
Naukowym koordynatorem projektu jest prof. dr. hab. Przemysław Juszczyński.
Z opisem projektu i wymaganiami dla kandydatów można zapoznać się na stronach:
http://www.ihit.waw.pl/projekt-team-52017-fnp.html
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/33011
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/330135
Zgłoszenia (wymagane dokumenty wymienione na w/w stronach internetowych) należy przesłać do 31 sierpnia 2018 (post-doc) i 15 września 2018 (doktoranci) na adres team-jobs@ihit.waw.pl