Belwederska Szkoła Letnia „Prawo dla dobra wspólnego”

W dniach od 8 do 14 lipca b.r. odbędzie się pierwsza edycja Belwederskiej Szkoły Letniej, organizowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze współpracownikami.

Tematem tegorocznej edycji będzie „Prawo dla dobra wspólnego”.

W ramach szkoły odbędą się wykłady, seminaria oraz wizyty studyjne w instytucjach publicznych. Zajęcia w szkole zainauguruje Prezydent RP Andrzej Duda.

Wykłady i seminaria poprowadzą m.in.: Zofia Romaszewska, Wojciech Hermeliński, Wiesław Johann, ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier, prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, prof. UŁaz Małgorzata Manowska, prof. VMU dr hab. Arkadiusz Radwan, prof. US dr hab. Marek Andrzejewski, prof. UW dr hab. Jan Majchrowski, dr Wojciech Arndt, dr Jan Rudnicki, dr Krzysztof Koźmiński, dr Ewa Rzymkowska, dr Mikołaj Rysiewicz, dr Krzysztof Szczucki.

Absolwenci Belwederskiej Szkoły Letniej otrzymają dyplomy, a najlepsi zostaną zaproszeni do odbycia praktyk w Kancelarii Prezydenta RP.

Do udziału w szkole serdecznie zapraszamy studentów prawa, politologii, socjologii, historii oraz innych nauk humanistycznych lub społecznych. Udział w szkole jest nieodpłatny.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w Warszawie. Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest wysłanie w terminie do 26 maja b.r. swojego CV oraz listu motywacyjnego na

adres: szkolaletnia@prezydent.pl

Lista uczestników zostanie ogłoszona 31 maja b.r.
Pytania dotyczące Belwederskiej Szkoły Letniej można kierować na adres: szkolaletnia@prezydent.pl
KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ