Aktywny absolwent – projekt dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych rozpoczął nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny absolwent”.
Projekt jest  współfinansowany ze środków PFRON.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.
Projekt Jest skierowany do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

Uczestnikom oferujemy:

 

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz  rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania.

 

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z  również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255