Akcja stypendialna dla studentów i doktorantów – Grupa ERGIS

Grupa ERGIS ogłasza kolejną edycję Akcji Stypendialnej dla STUDENTÓW I DOKTORANTÓW kierunków chemicznych.


O stypendium ufundowane przez Grupę ERGIS mogą się ubiegać studenci studiów I i II stopnia, którzy w roku akademickim 2017/2018 będą studiować na następujących kierunkach:

A także studenci i absolwenci studiów doktoranckich z wyżej wymienionych dziedzin, których prace dotyczą tworzyw sztucznych.
Aby wziąć udział w Akcji Stypendialnej Grupy ERGIS wystarczy do 31.01.2018 pobrać oraz wypełnić ankietę zamieszczoną na stronie www.ergis.euw zakładce Kariera i przesłać ankietę, CV oraz zaświadczenie o ocenach lub skan indeksu na adres: rekrutacja@ergis.eu lub wysłać/złożyć osobiście z dopiskiem „Stypendium 2018” na adres:
ERGIS.S.A.
ul. Dąbrowskiego 2,
87-200 Wąbrzeźno,

Akcja stypendialna prowadzona jest we współpracy ze Starostą Powiatu Wąbrzeskiego.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest deklaracja zamieszkania w powiecie wąbrzeskim po skończeniu studiów oraz podjęcie pracy w Grupie ERGIS.