Staż/praktyki - Asystent w Dziale Audytu
Mac Auditor Sp. z o.o. Obrzeżna, Warszawa, Polska 14 lutego 2018

MAC AUDITOR Sp. z o.o.
Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku
Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i szerokim doświadczeniu
Jesteśmy podmiotem uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę  KRBR pod numerem 244

Staż/praktyki - Asystent w Dziale Audytu

Praktykanci uczestniczą w pracach zespołów audytowych przeprowadzających przeglądy i badania sprawozdań finansowych spółek i funduszy inwestycyjnych. Okres praktyk obejmuje lipiec i sierpień w sezonie letnim oraz okres od stycznia do kwietnia w sezonie zimowym. W sezonie letnim od praktykantów oczekujemy całkowitej dyspozycyjności, podczas gdy w sezonie zimowym możliwe jest powiązanie praktyk z zajęciami na uczelni. Większość projektów nie ma charakteru wyjazdowego, a prace odbywają się na terenie Warszawy w biurze Mac Auditor lub siedzibach naszych klientów. Praktyka odbywa się na podstawie umowy zlecenia zawieranej na okres praktyki.

Wymagania

Do kogo skierowane są praktyki?

 

Studenci uczelni ekonomicznych, którzy w okresie praktyk są studentami II – V roku studiów oraz:  

  • interesują się tematyką rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz finansów
  • osiągają bardzo dobre wyniki na studiach
  • znają bardzo dobrze arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel
  • posiadają umiejętność analitycznego myślenia
  • cechują się wysokim poziomem kultury osobistej oraz komunikatywnością
  • potrafią efektywnie pracować w zespole, również pod presją czasu

 


Oferujemy

Oferujemy płatne praktyki, w trakcie których studenci uczestniczą w kilku/kilkunastu projektach audytowych. Zakres wykonywanych czynności pozwala uzyskać ogólną wiedzę z zakresu rachunkowości oraz zasad wykonywania czynności rewizji finansowej. Jednocześnie bezpośrednia współpraca z naszymi klientami umożliwia poznanie realiów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Najlepszym praktykantom, zainteresowanym rozwojem zawodowym w obszarze rachunkowości lub audytu oferujemy stałą współpracę oraz możliwość realizacji uprawnień biegłego rewidenta.

Aby aplikować przejdź do strony: 

http://macaudit.pl/kariera/


Wymagane dokumenty

Formularz aplikacyjny, CV, List motywacyjny